Ebenisteria Coma

Nota legal

  

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comercialització, la comunicació publica o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pagina web i que es dugui a terme sense l’autorització d'Ebenisteria Coma, és una infracció que castiga la legislació vigent.

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que es disposa a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, "LOPD"), Ebenisteria Coma els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals es propietari d'Ebenisteria Coma. El remitent podrà exercir el seu dret accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adreçar-se a l'adreça de la seu social:

EBENISTERIA COMA
Crta. Cal Bassacs, 80
08680 Gironella (Barcelona)
Telèfon: 689 386 728
Fax:
93 838 12 29

Ebenisteria Coma es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les nomes per a les finalitats indicades, d’acord amb el que es preveu a l’article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal